Kontakt

společnost: SUAS Commodities s.r.o.
sídlo: Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
korespondence: Hradčanská Office Center, bud. B,
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
VAT: CZ03292908
IČO: 03292908
Číslo licence: 141432924
EIC: 27X-T-WATT-CZ--4
ID RÚT OTE: 31361
EAN OTE: 8591824136133
ACER kód: A0000878O.CZ
LEI kód: 315700DXOYR4DTOZSI24
MaStR-Nummer: SEM903057658760BV
tel.: +420 222 360 730, +420 222 360 731
FAX: +420 222 364 974
e-mail: fo@t-watt.cz

Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6