O Společnosti

Společnost T-WATT s.r.o. byla založen v polovině roku 2014. Je držitelem licence na obchod s elektřinou č. 141432924. První obchody s elektřinou zahájila společnost ihned poté, co se stala registrovaným účastníkem trhu a subjektem zúčtování. V současné době má uzavřeny rámcové obchodní podmínky typu EFET s řadou obchodních partnerů trzích v České republice i ve Spolkové republice Německo. Společnost se rovněž aktivně podílí na krátkodobých trzích organizovaných Operátorem trhu, a.s. Mezi významné obchodní partnery patří společnosti zabývající se výrobou elektřiny v uhelných a paroplynových zdrojích.

Od svého založení do 30. 6. 2016 již společnost zobchodovala celkem přes 4 000 GWh elektřiny s obratem přes 100 milionů EUR.

Společnost disponuje týmem vysoce kvalifikovaných manažerů s bohatými zkušenostmi s obchodováním na energetických trzích a s dodávkami elektřiny a plynu zákazníkům. Zkušenosti a znalosti manažerů jsou využívány v rámci poradenské a konzultační činnosti, která je kromě dodávek elektřiny zákazníkům další z hlavních aktivit společnosti.